15 Hero Klein

Missie

Onze missie

De basis van iedere stage vertrekt vanuit onze algemene missie: “De jongeren een dieper respect voor natuur bij te brengen door haar pure schoonheid te ontdekken en te beleven via grensverleggende outdoor activiteiten waarin veiligheid en professionele begeleiding centraal staan”. Wij geloven in beleven is leren en om dit alles te bereiken nemen we je mee op avontuur naar één van de laatste ongerepte natuurgebieden in Europa.

Basiswaarden

In alle stages proberen we de studenten enkele waarden bij te brengen. Deze waarden staan centraal tijdens heel de stage en zullen voortdurend tijdens de activiteiten, lessen en leermomenten terug komen.

Een van de belangrijkste waarden die we willen doorgeven is respect. Meer bepaald respect voor de natuur, voor elkaar en voor jezelf.

Met deze natuur gebonden stages willen we ook bijdragen tot de zelfontplooiing van de student. De bergen en de natuur zijn de ideale omgeving om hier rond te werken.

Als laatste willen we de studenten terug meer laten genieten van de natuur, de activiteiten, sociale contacten en gewoon bij elkaar zijn. De individualisering van de maatschappij samen met druk om constant te presteren en niet te vergeten de sociale media zorgen ervoor dat jongeren minder genieten en stilstaan bij hetgeen ze doen. In deze stages gaan we echter ‘back to basics’ en focussen we op verbondenheid met de natuur.

Als natuursportbedrijf zijn we fel bezig met onze ecologische verantwoordelijkheid. Op verschillende manieren trachten we om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Deze waarden trachten wij niet alleen zelf te bereiken, we willen dit ook vooral meegeven aan de studenten.   

23 Hero Klein

Tegemoet komen aan de noden van de school

Vakoverschrijdende eindtermen (VOETen)

Voor een middelbare school is het niet altijd even gemakkelijk om deze vakoverschrijdende eindtermen in te vullen tijdens de normale schoolweken. Een schoolstage zoals wij deze aanbieden is daarom ideaal om sommige eindtermen te bereiken. Zeker in de context van omgeving en duurzame ontwikkeling wordt met dergelijke stage tegemoet gekomen aan een aantal eindtermen. Maar ook verschillende andere VOETen worden ingevuld tijdens de stage.

Stageplaatsen

Elk jaar biedt onze organisatie hogeschool- en universiteitsstudenten stageplaatsen aan, gaande van stages gericht op event en management tot begeleiding van outdooractiviteiten. Op die manier komen we tegemoet aan de noden van scholen en studenten om stageplaatsen in te vullen en de mogelijkheid te geven om praktijkervaring op te doen.

Wetenschappelijke onderzoeken

Voor verschillende bergsporten zoals canyoning en via ferrata zijn er nog niet veel wetenschappelijke onderzoeken verricht. In samenwerking met de canyoning instanties X-Academy  en Benelux Association of Canyoning Professionals bieden wij verschillende onderzoeksthema’s aan voor bachelor- en masterproeven.    

Wil je meer weten?

Onze nieuwsbrief