21 Hero Klein

Veiligheid en professionalisering

Gerust op schoolstage

Omdat veiligheid en professionalisme onze absolute topprioriteiten zijn.

Veiligheidslabel 'approved safety practices'

Na een anderhalf jaar durende audit binnen het BFNO-Begeleidingssysteem Veiligheid en Milieuzorg, behaalde X-Adventure in november 2012 als vierde Belgische organisatie dit prestigieuze kwaliteitslabel. In zomer 2017 werd deze audit herhaald en opnieuw met succes afgerond.

Met een uitstekend opgeleid gidsenteam, geruggesteund door een professionele veiligheidsstructuur en een grondig uitgewerkt veiligheidsprotocol, kan je dus op beide oren slapen dat uw stage bij X-Adventure in handen is van een organisatie waarbij veiligheid een absolute prioriteit is.

X-Adventure was de eerste Belgische reisorganisator die dit label behaalde.

Professioneel opgeleide gidsen

Onze gidsen hebben een strenge beroepsopleiding succesvol doorlopen. Ze zijn technisch uiterst bekwaam en besteden de grootste aandacht aan jouw veiligheid. Aan de X-Academy worden naast het sporttechnische gedeelte ook de nodige didactische en sociale vaardigheden van de gidsen in opleiding aangescherpt. De X-Academy vzw is een bergsportclub van het KBF (Klim en bergsport federatie) die gespecialiseerd is in canyoning opleidingen. In de bergsport cel van de Vlaamse trainerschool (VTS) werkt de X-Academy mee aan de initiator opleiding.

Internationale erkenning van onze gidsen

Om de internationale erkenning van onze gidsen te handhaven werken we ook samen met de Benelux Association of Canyoning Professionals.  Dit is de overkoepelende organisatie binnen de Benelux die zich ontfermt over de gidsen opleidingen en internationale erkenning hiervan binnen Europa 

Op deze manier zorgen wij ervoor dat onze gidsen de best mogelijke opleiding  kunnen krijgen, om zo op een veilige en professionele manier groepen te kunnen begeleiden in verschillende bergsporten. 

Verzekerd tegen financieel onvermogen

Het Garantiefonds beschermt je als reiziger wanneer jouw reisorganisator financieel onvermogend, of met andere woorden failliet wordt verklaard. Zo zorgen ze er dus voor dat je jouw stage kan voortzetten zonder extra kosten, of dat je jouw voorschot of reissom terugkrijgt.

X-Adventure wordt jaarlijks nauwgezet gescreend: zowel onze financiële situatie alsook onze structuur en werking worden grondig geanalyseerd. Zo kan je er dus vanop aan dat je bij een gezond, betrouwbaar en slagvaardig reiskantoor jouw stage boekt.

Download de folder [PDF]van het garantiefonds.

Vind ons op de ledenpagina van het Garantiefonds.

Professionele organisatoren van natuursport

De BFNO verenigt vennootschappen (geen vzw's dus) die op professionele basis natuursporten organiseren. Zeer belangrijk is de in 1997 afgesloten groepspolis BA (burgerlijke aansprakelijkheid) die zowel BA-uitbating áls BA-beroepsaansprakelijkheid dekt, welke uniek is in België en enkel door BFNO-leden kan onderschreven worden. BFNO werkte sinds 2003 tevens het 'Begeleidingssysteem Veiligheid en Milieu' uit en zorgde voor een degelijke overeenkomst omtrent interimarbeid in de outdoor-sector.

Bekijk hier de gedragscode die wij als BFNO-lid ondertekenen.

Professionalisering op Europees niveau

Opgericht in 2008 is EC-OE de stem van de professionele outdoor-wereld op Europees vlak. Zij is de overkoepelende outdoor beroepsfederatie en heeft als leden enkel de nationale outdoor beroepsfederaties, voor België is dit het BFNO. Zij zet zich enorm in op het vlak van Europese mobiliteit van professionele outdoor gidsen en het standaardiseren van outdoor opleidingen en veiligheidsnormen.

Als lid van het BFNO volgen wij de ECOE richtlijnen op in onze outdoor opleidingen en kunnen wij rekenen op hun steun ivm de Europese mobiliteit van onze outdoor gidsen. 

Wil je meer weten?

Onze nieuwsbrief